De uitstraling van de vier Molenbossenflats, met in totaal 608 sociale huurwoningen, was grootschalig, anoniem en de techniek was verouderd. Aanleiding voor een grondige renovatie, zodat het complex ook in de komende decennia in trek en gewaardeerd blijft. Inmiddels zijn drie van de vier gebouwen in bewoonde staat gerenoveerd. Met de laatste flat zijn we bezig en deze verwachten we dit jaar nog af te ronden. Meer weten? Lees dan dit artikel.

Projectdetails

  • €30.000.000,-
  • 608 woningen
  • binnen- en buitenrenovatie
  • hoogbouw