De komende jaren zijn wij verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud van het volledige woningbezit van woningcorporatie Sint Trudo. Dit zijn ongeveer 7000 woningen. Wij pakken de buitenzijde van de woningen aan, waarvan we er zo’n 1000 per jaar onder handen nemen. In deze nieuwe vorm van samenwerken kunnen we processen veel beter op elkaar afstemmen. In dit samenwerkingsverband renoveren en verduurzamen we <aantal> woningen gemiddeld naar label B. Meer weten? Lees dan dit artikel.

Maarten van Sint Trudo: “Groot voordeel van werken met één aannemer is dat je van elkaar weet wat je wil en hoe je met elkaar werkt.”