Voor woningcorporatie Casade renoveerden we 132 woningen in Sprang-Capelle, waarvan 5 woningen naar Nul op de Meter. Voor ons allebei was dit het eerste NOM-project.

Oude situatie
Nieuwe situatie

Voortraject

Ton Hikspoors, werkvoorbereider op dit project: “Om ons goed voor te bereiden plozen we het Handboek NOM Keur uit. Maar voor bestaande bouw zijn de eisen niet overal toepasbaar, omdat het is gebaseerd op nieuwbouw. We vergaderden in die tijd behoorlijk veel met Casade om goede prestatieafspraken te formuleren. Ook gingen we op projectbezoek bij een bouwer die aan het werk was met producten van de totaalleverancier die wij ook hadden ingeschakeld. De belangrijkste les die we daaruit leerden was dat we het logistiek heel goed moesten uitdenken. Het heeft veel impact op de bewoners als de straat tijdelijk afgezet moet worden om plaats te maken voor de bouwmaterialen en prefab elementen.”

De be­lang­rijk­ste les die we leer­den was dat we het lo­gis­tiek heel goed moesten uit­den­ken om de im­pact voor be­wo­ners te be­per­ken

– Ton Hikspoor, werkvoorbereider KnaapenGroep – 

Slimme logistiek, overlast beperken

Bas Scheepers, uitvoerder op dit project, vult aan: “Sowieso besteedden we zoals altijd bijzonder veel aandacht aan de bewoners. We lieten ons door onze leveranciers goed voorlichten over de te gebruiken producten, zodat wij ook de bewoners goed konden voorbereiden. En logistiek regelden wij dat de grote materialen per dag werden aangeleverd en verwerkt, om de opslag van materialen tot een minimum te beperken en zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de doorgaande weg.”

We leer­den van an­de­re pro­jec­ten dat de dak­werk­zaam­he­den vaak hec­tisch ver­lie­pen. Wij wil­den meer tijd om de in­stal­la­ties goed aan te kun­nen bren­gen. Zo creëer­den we meer rust op de bouw en kon­den we de kwa­li­teit waar­bor­gen.

Bas Scheepers, uitvoerder KnaapenGroep

Planning

Ton: “De planning baseerden we op wat het minste overlast voor bewoners zou opleveren en planden we ruim, zodat we verwachtingen konden waarmaken en de bewoners niet teleur hoefden te stellen. We verrichtten bijvoorbeeld eerst alle buitenwerkzaamheden en begonnen daarna pas met het werk binnen. In totaal zijn we hierdoor maar 5 weken in de woning geweest. Ook lieten we de bestaande beglazing in de oude gevel zolang mogelijk zitten. Dat werd er pas uitgehaald toen de nieuwe gevels al stonden en kloppend waren. De beglazing van binnenuit verwijderen is lastiger, maar de overlast voor bewoners werd veel minder. Zij hadden nu geen last van kou en tocht, aangezien we in de winter aan het werk waren.”

Installatiekast
Installatiekast bij voordeur
Kraan om gevels in te hijsen
Kraan om gevelonderdelen in te hijsen

Bas: “Met het dak deden we het ook zo, maar dan met een tijdelijke afdichting. We leerden van andere projecten dat de dakwerkzaamheden vaak hectisch verliepen op de bouwplaats. In korte tijd wordt veel techniek verwerkt. Wij wilden meer tijd om de installaties goed aan te kunnen brengen. Door de tijdelijke afdichting hadden bewoners geen last van kou, tocht of regen. Dit heeft meer tijd gekost in de planning, maar we creëerden zo rust op de bouw en konden de kwaliteit waarborgen.”

Werkzaamheden

Na de renovatie hadden de woningen een uitstekende luchtdichtheid van de woningen. En de opgewekte energie via de zonnepanelen is ruim voldoende voor de nieuwe woninginstallaties en het huishoudelijk gebruik. 

Een ruim en comfortabel huis

Het resultaat mag er zijn. Zeker ook als we de bewoners nu horen over hun ‘nieuwe’ huis en hun nieuwe tuinen. Het is door de goede isolatie lekker koel in de zomer. Ze ervaren een ruimtelijk gevoel door de diepe vensterbanken en de zolder was een bergzolder, maar is nu een volwaardige slaapkamer.