Voortraject

De Molenbossenflats, met 608 sociale huurwoningen zijn beeldbepalend in de aanblik van Blerick. Het complex bestaat uit vier imposante flatgebouwen, prachtig gesitueerd aan de Maas. De woningen zijn ruim van opzet, hebben een fantastisch uitzicht en bieden hierdoor veel woonkwaliteit voor een lage huur. De uitstraling van het complex was echter grootschalig, anoniem en de techniek was verouderd. Dit was een aantal jaar geleden de aanleiding voor een grondige renovatie, zodat het complex ook in de komende decennia in trek en gewaardeerd blijft.

Bewonerswens: balkonuitbreiding

Hans van Heeswijk architecten bepaalde het ontwerp van de flats en liet zich daarbij inspireren door bewonerswensen. De belangrijkste wens van de bewoners was een balkonuitbreiding, zodat je buiten met elkaar rond een tafel kunt zitten. De balkonuitbreiding is gerealiseerd in hoogwaardig prefab beton, als voortzetting van de oorspronkelijke seriematig gefabriceerde betonconstructie uit 1966, maar vooral als eenvoudige constructieve opzet, die betaalbaar is. De balkons hebben meer ruimte, beschutting en privacy, terwijl het daglicht en uitzicht van de woonkamers behouden blijft. Door de toevoeging van de balkongevel ontstaat een nieuwe verticale structuur en worden de acht meter brede woningen van buitenaf individueel zichtbaar en herkenbaar. Mede hierdoor is de totale uitstraling van het complex flink veranderd.

Werkzaamheden

Inmiddels zijn drie van de vier gebouwen in bewoonde staat gerenoveerd. De laatste flat ronden we dit jaar nog af. De werkzaamheden die we uitvoeren zijn:

Van label F naar label B

De overige opwaarderingen bestaan uit het verhogen van de energiezuinigheid van F-label naar B-label, het verbeteren van de algemene toegankelijkheid door toevoeging van extra stopplaatsen bij de liften en opwaardering van de entreehal. Ter bevordering van interactie en sociale controle is een bewonersruimte gerealiseerd en bij de entrees zijn luifels aangebracht, zodat bewoners (op leeftijd) droog kunnen uitstappen.

Oude situatie
Nieuwe situatie

Bewonerscommunicatie

Wat we willen bereiken is dat bewoners goed voorbereid én met de juiste begeleiding een renovatie tegemoet gaan.  Om deze reden zetten we bewonersbegeleider Anneke en Tante Keet in.  Maar ook ons bewonersportaal Over Mijn Huis, SMS service, scheurkalender en informatiekaarten zorgen ervoor dat bewoners op een relevant tijdstip de juiste informatie ontvangen.