Het totale woningbezit van Sint Trudo: 3000 woningen

De komende jaren zijn wij verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud van het volledige woningbezit van woningcorporatie Sint Trudo. Dit zijn ongeveer 3000 woningen. Wij pakken de buitenzijde van de woningen aan, waarvan we er zo’n 500 per jaar onder handen nemen. In deze nieuwe vorm van samenwerken kunnen we processen veel beter op elkaar afstemmen. In dit samenwerkingsverband renoveren en verduurzamen we alle woningen gemiddeld naar label B. 

Iedereen komt met ideeën

We hebben nu een proces wat iedereen kent, waar iedereen goed van op de hoogte is en op is ingewerkt. Dat geldt overigens ook voor Sankomij, die de zonnepalen doet en helemaal meegaat in het proces. Iedereen weet wat zijn stuk werk is en de communicatielijnen zijn heel kort. Iedereen komt ook met ideeën. ‘Hoe kunnen we dit verbeteren?’ ‘We zouden het toch ook zo en zo kunnen doen?’ Iedereen denkt mee over hoe we het nog slimmer kunnen aanpakken.

Maarten van Sint Trudo: “Groot voordeel van werken met één aannemer is dat je van elkaar weet wat je wil en hoe je met elkaar werkt.”

Werkzaamheden

Bewonerscommunicatie

Samen met de woningcorporatie ontwikkelden we samen een goed doordacht proces. Zo ook voor de bewonerscommunicatie. Hoe schrijven we bewoners aan en overtuigen we hen om mee te doen met die energetische verbeteringen? Om het woningbezit van Sint Trudo gemiddeld op een energielabel B te krijgen moet je wel voldoende werkzaamheden kunnen uitvoeren en daar is, zeker bij oudere bewoners, soms wel wat overtuigingskracht voor nodig. Die halen liever niet hun zolder helemaal leeg. Dus bedenken we samen manieren om ze over te halen, zoals hulp bij het leeghalen van hun zolder.